Forside

Generationsskifte

Pr 1. oktober får Midtjysk Fysioterapi nye ejere.

Alderen er begyndt at trykke, og derfor overdrages klinikken til Jens Peter, Tenna og Morten, som alle har arbejdet på klinikken i mange år.

Det er planen at drive klinikken videre i den samme ånd, så I ikke vil mærke den store forskel i det daglige, selvom der forhåbentlig vil komme friske ideer hen af vejen eller nye tiltag hen af vejen.

” Vi gamle” takker for godt og hyggeligt samarbejde gennem mange år og vores arbejdsplan bliver fremadrettet som følgende:

Kurt Nyby går på velfortjent pension.

Bent Mikkelsen forsætter, men på nedsat tid.

Birgit Ravn forsætter på nedsat tid, primært med special opgaver.

”Vi unge” ser frem til, at stå bag roret, og I er, som altid, velkommen med stort som småt.

Vi håber alle på et forsat godt samarbejde og håber, at I vil tage godt imod generationsskiftet.

Med venlig hilsen

Jens Peter, Tenna og Morten

Kurt, Bent og Birgit

Klinikken

Alle fysioterapeuter på klinikken i Herning har, foruden den autoriserede grunduddannelse, videreuddannet sig indenfor et bredt spektrum af de fysioterapeutiske undersøgelses og behandlingsmetoder.
Det drejer sig bl.a. om McKenzie konceptet, manuel terapi, medicinsk træningsterapi og Pilates træning.

Nyheder

Praktiske oplysninger vedrørende ejerskiftet 1/10.

 

Den 1/10 2022 overgår Midtjysk Fysioterapi til nye ejere.

Morten, Tenna og Jens Peter viderefører klinikken som hidtil.

Det er nødvendigt at lave en afregning på alle ydelser givet før 1/10, og derefter kan igangværende behandlingsforløb fortsætte på den samme henvisning.

Der er rigtig mange afregninger, så vær venlig at afregne ved sidste behandling inden 1/10 så vi kan få mindsket puklen mest muligt for sekretærerne.

TAK

I samme forbindelse overdrages alle patientjournaler og ansvaret for journalarkivet til de nye ejere.

Ifølge ”Bekendtgørelse om sundhedspersoners journalføring” har patienter ret til at få deres journal overført til den regionale afdeling af Styrelsen for patientsikkerhed.

Hvis du har ønske om at få din journal flyttet, kan du rette henvendelse til receptionsskranken.

Med venlig hilsen

Kurt, Birgit og Bent

Morten, Tenna og Jens Peter