Priser & Tilskud

Vi arbejder efter lægehenvisning, hvortil der gives tilskud.
Taksterne er fastlagt efter overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og Sygesikringen.
Vi arbejder også uden lægehenvisning.

Patient andel pr. 01 – 10 -2021

 Henvisning .
Med
Uden
Første konsultation 283,91 467,73
Normalbehandling 180,52 297,40
Opfølgende træningsterapi 60,18 99,14
Kortbehandling 120,35 198,27
Holdbehandling 120,35 198,27

 

Den offentlige sygesikring

Fysioterapi er en del af det offentlige sundhedsvæsen.
Derfor gives der tilskud til din behandling.
Det sker helt af sig selv, når du får en henvisning fra en læge.
Det behøver ikke være din egen læge.

Sygesikringen Danmark
Er du medlem af Danmark giver de tilskud til behandling.
Vi indberetter automatisk til dem når du har oplyst os om
at du er medlem.

Forsikringsskade/ Sundhedsforsikringer
Har vi fra dit forsikringsselskab fået skriftlig accept af,
at de dækker behandlingsudgifterne, kan vi afregne direkte med dem.

Servicekort
Hvis du har servicekort fra kommunen på 100%
får du refunderet 85% af din egen betaling.

Klippekort

Hvis du ønsker at træne hos os, men ikke kan få en henvisning fra din læge, kan du købe klippekort til vedligeholdende fitness.

10 gange: 600 Kr.

20 gange: 1100 kr.

30 gange 1600 kr.

OBS der gives ikke tilskud fra “sygeforsikringen Danmark” til vedligeholdende fitness