Priser & Tilskud

Vi arbejder efter lægehenvisning, hvortil der gives tilskud.

Taksterne er fastlagt efter overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og Sygesikringen.

Vi arbejder også uden lægehenvisning.

Patient andel pr. 01 – 04 -2024

 Henvisning .
Med
Uden
Første konsultation 307,58 506,72
Individuel konsultation 195,57 322,19
Afgrænset individuel konsultation 130,39 214,81
Superviseret selvtræning på klinik 65,20 107,42
Evalueringskonsultation 162,99 268,51
Udvidet konsultation 250,35 412,43
Digital opfølgning på selvtræningsforløb 158,77 261,57
Individuel videokonsultation 195,57 322,19
Hold videokonsultation pr. person 130,39 214,81
Holdkonsultation pr. person 130,39 214,81
Udeblivelse 322,19 322,19

 

 

Den offentlige sygesikring

Fysioterapi er en del af det offentlige sundhedsvæsen.
Derfor gives der tilskud til din behandling.
Det sker helt af sig selv, når du får en henvisning fra en læge.
Det behøver ikke være din egen læge.

Sygesikringen Danmark
Er du medlem af Danmark giver de tilskud til behandling.
Vi indberetter automatisk til dem når du har oplyst os om
at du er medlem.

Forsikringsskade/ Sundhedsforsikringer
Har vi fra dit forsikringsselskab fået skriftlig accept af,
at de dækker behandlingsudgifterne, kan vi afregne direkte med dem.

Servicekort
Hvis du har servicekort fra kommunen på 100%
får du refunderet 85% af din egen betaling.

Klippekort

Hvis du ønsker at træne hos os, men ikke kan få en henvisning fra din læge, kan du købe klippekort til vedligeholdende fitness.

10 gange: 700 Kr.

20 gange: 1300 kr.

30 gange 2000 kr.

OBS der gives ikke tilskud fra “sygeforsikringen Danmark” til vedligeholdende fitness