Klinikken

Hvilken baggrund har vi?
Alle fysioterapeuter på klinikken har foruden den autoriserede grunduddannelse videre uddannet sig indenfor et bredt spektrum af de fysioterapeutiske undersøgelses og behandlingsmetoder.

Det drejer sig bl.a. om McKenzie konceptet, manuel terapi, medicinsk træningsterapi og Pilates træning.

Fysioterapeuterne har forskellige specialer og interesseområder. Vi har f.eks. specialiseret os indenfor nakke, ryg og bækken problemer, idrætsskader, bækkenbundsproblemer og korrektion af fejlstillinger i fødder, inkl. fremstilling af indlægssåler.

Hvilke faciliteter har vi?
Klinikken holder til i venlige, lyse lokaler midt i byen. Vi har det sidste nye indenfor moderne behandlingsudstyr, et dejligt stort træningslokale, med grønne planter og skiftende kunstudstilling på væggene.

Ikke mindst har vi lukkede behandlingsrum, så behandlingen kan foregå i rolige omgivelser.

Klinik for Fysioterapi i Herning
Klinik i Herning

Klinik for fysioterapi

Med udgangspunkt i dit problem, og undersøgelsens fund, laver vi et behandlingsforslag, hvor du aktivt medinddrages ud fra dine ressourcer/evner. Samtidig holder vi os ajour med den nyeste viden om hvordan kroppen fungerer og reagerer når den udsættes for belastning, således at vi har de bedste forudsætninger for at finde en brugbar løsning for dig.

På klinikken lægger vi vægt på at samarbejde med din egen læge, eller andre behandlere du har været i kontakt med. Vi sætter en ære i at finde årsagen til dine problemer, så du selv kan gøre noget for at undgå tilbagefald.

Rent praktisk kan behandlingen bestå af individuel behandling eller træning enten i vores træningssal, eller på mindre hold. Ligeledes vil vi kunne inddrage løbestilsanalyse og vurdering af fodstilling/ fremstilling af indlægssåler.

Vi behandler primært på klinikken, men patienter, der har svært ved at komme på klinikken, kan efter lægeordination få behandling i hjemmet, eller evt på skole/institution.

Vederlagsfri fysioterapi til kronisk handicappede

Personer der er berettiget til at modtage fysioterapi under den gratis ordning, kaldet vederlagsfri fysioterapi, har gode muligheder for at gå til behandling og træning på klinikken, idet lokalerne er handicap venligt indrettet. Ordningen er fastlagt af sundhedsstyrelsen, er du i tvivl om muligheden for at komme med i denne ordning er du velkommen til at kontakte klinikken, for afklaring af evt spørgsmål.

Behandling under den vederlagsfri ordning er hovedsagelig tilrettelagt som holdtræning, men individuel behandling kan være nødvendig.

klinik for fysioterapi

Generelt om fysioterapi

Her kan du læse mere om, hvad fysioterapi bredt går ud på, og hvorfor det er noget, der kan hjælpe dig med at få mere velvære og livskvalitet i det daglige liv.

Hvad enten man er sportsudøver, i gang med genoptræning eller bare er en helt almindelig person med visse fysiske udfordringer til hverdag, f.eks. i form af smerter på grund af en ensformig arbejdsstilling, kan fysioterapien hjælpe med en god behandlingsform, der bliver udarbejdet sammen med dig, og som passer til din specifikke situation.

Fysioterapiens vigtigste opgave er at få de fysiske funktioner, som kroppen har, til at fungere optimalt. Der kan være mange både specifikke og generelle grunde til, at man f.eks. har ondt, er stiv i leddene eller føler ubehag ved bevægelse. Det gælder dog for stort set alle i livet generelt, at det næsten er umuligt ikke at påtage sig visse dårlige vaner og skavanker gennem den måde, man sidder, står, arbejder eller bruger musklerne på.

Specialiseret viden

Det er i sig selv ikke problematisk, men når disse måske usunde mønstre gentager sig, sætter det sig i kroppen, og så begynder det at gå ud over bevægelsesevnen eller livskvaliteten i form af spændinger eller smerter, selv i hviletilstand.

Er man først nået dertil, har du brug for en fysioterapeut til at hjælpe med at redegøre for, hvordan disse udfordringer skal løses. Det anbefales ikke selv at tage affære, men tværtimod lade en professionel uddannet person håndtere ens konkrete udfordring. En fysioterapeut baserer sine konklusioner på den specialiserede viden, der omhandler behandling og genoptræning af de sygdomme og lidelser, som begrænser den fysiske evne.

En fysioterapeut kan også give dig vejledning og hjælp om din fysiske tilstand og har i det hele taget mange værktøjer i sin behandlingskasse, hvilket også er nødvendigt, at ikke to menneskers led og kroppe fungerer ens.

Det er også derfor, at nærmest alle fysioterapi sessioner starter med en grundig undersøgelse, der klarlægger, hvad der kan være galt ud fra den måde, dine led opfører sig samt det, du selv beskriver.

Undersøgelsen og behandlingen

Med mindre der er tale om en direkte diagnose, du har fået stillet ved en læge, og man derfor er sikker på, hvilken præcis tilstand det drejer sig om, vil nærmest alle fysioterapi konsultationer starte med den førnævnte grundige undersøgelse.

Terapeuten vil stille spørgsmål om dine smerter og analysere din bevægelighed, muskler, led og/eller din kondition. Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at der udelukkende bliver spurgt om disse ting, så du kan få den bedste hjælp og behandling, og der er altså ingen grund til at føle sig selvbevidst om sine udfordringer eller fysiske vaner. Tværtimod vil fysioterapeuten blot være glad for, at man deler disse oplysninger, så den rigtige behandling kan sættes i gang.

Alt efter det konkrete problem vil man herefter igangsætte et behandlingsforløb, hvis formål er at takle de symptomer og begrænsninger, som man har i sin hverdag. Dette kan være forbedring af kondition, muskelstyrke eller smidighed, og dette vil ofte være kombineret med individuel træning eller holdtræning.

Du vil sandsynligvis også få øvelser, som du skal gøre derhjemme. Det er vigtigt, at du ikke springer over disse, da det er her, man virkelig kan sætte ind og gøre noget i dagligdagen, der fører til bedre livskvalitet og øget mobilitet.

Sidst, men bestemt ikke mindst..

..kan den fysioterapeutiske træning kombineres med manuel behandling, som f.eks. massage, hvor man løser op for nogle af de muskulaturer og led, spændingen sidder i.

Ud over disse generelle muskel- og ledgener, anbefales fysioterapi også som en vigtig del af behandlingen for en lang række andre lidelser og sygdomme, herunder gigt, følger af hjerte- og lungesygdomme, kræft, lidelser i hjerne- og nervesystemet og andre mennesker med nedsat funktionsevne som følge af et progressivt sygdomsforløb, da disse – uden fysioterapi – ofte fører til nedsat bevægelsesevne og/eller nedsat fysisk aktivitet.

Ud over de fysiske fordele findes der også en række positive mentale grunde til, at det er godt ikke bare at dyrke motion, men også sætte sig nogle mål og aktivt føle, at man er i stand til at gøre noget overfor progressive sygdomme og lidelser og generobre eller vedligeholde ens livskvalitet.

I det hele taget er denne fysiske aktivitet et nøglepunkt i både en sund krop og en bedre mental tilstand.