Patientrettigheder

Har du været ude for en utilsigtet hændelse ”et uheld”, kan du indrapportere det på www.stps.dk. Hvis du er utilfreds håber vi, at du vil sige det til os, men du kan også indgive en klage på www.stps.dk eller søge erstatning på pebl.dk.

Du kan også få hjælp fra regionens patientvejleder på patientkontoret@rm.dk eller tlf. 7841 0444.