Firma Fysioterapi

Screening af sundhedstilstanden blandt medarbejdere
Firma Fysioterapi består af en individuel samtale og undersøgelse af medarbejderne i virksomheden,
eller en del af denne. Den enkelte medarbejders resultater er fortrolige, men indgår i en samlet
rapport om sundhedstilstanden. Medarbejderen får en personlig tilbagemelding om egne resultater.
Tendenserne i den samlede rapport kan danne grundlag for fremtidige beslutninger om
sundhedsfremmende tiltag.

Undersøgelsen indeholder:
(varighed 1time pr. person)

Samtale m.h.p. at afdække gener og livsstilsfaktorer:
• Klager fra bevægeapparatet
• Psykisk trivsel
• Rygning
• Kost/Alkohol
• Motion

Undersøgelse af:
• Kondital
• Fedtprocent/BMI
• Mave-talje mål

Individuel behandling/rådgivning/wellness
Få besøg af fysioterapeuten f.eks. hver 14. dag.
Tilmeldte medarbejdere har på forhånd booket en tid til behandling,
øvelsesinstruktion eller rådgivning.

Velegnet til småskavanker. Ved mere omfattende problemer vil fysioterapeuten råde til at søge læge.
Varighed ½ time pr person.

Træningstilbud
Opsætning af individuelt program og træning i vores træningssal:
Vores træningssal er åben ca. 60 timer i ugen, og er altid bemandet med en fysioterapeut.
Med undersøgelser og fire gange instruktion i et personligt træningsprogram er man godt i gang.
Derefter kan træningen fortsætte på en klippekortordning.

Pilates/Stabilitetstræning på bolde:
Hold med 5-8 deltagere. Lektioner a 50 minutter.

Denne træning kan enten foregå hos efter fyraften, eller som ”siestatræning” på arbejdspladsen,
hvis det er praktisk muligt.

Andre muligheder eller ønsker 
Udarbejdelse af lovpligtige arbejdspladsvurderinger(APV).
Løsningsforslag til at afhjælpe problemer og evt. opfølgning på implementering af disse.

Vi håber ovenstående forslag kan give virksomheden lyst til at gå i en nærmere dialog om,
hvordan vi kan hjælpe med at øge trivslen og sundheden på Jeres arbejdsplads.