Ultralydskanning

Ultralydskanning er en integreret del af reumatologi og idrætsmedicin.
Det er en nyhed indenfor fysioterapien, men vi har siden efteråret 2009 arbejdet med det.

Fysioterapeuterne Bent Mikkelsen og Martin Andersen har gennemgået et formaliseret uddannelsesforløb, hver med godkendelse af 100 skanninger.
Uddannelsen er forgået i Danske Fysioterapeuters regi med Overlæge Lars Bolvig som underviser.

Behandling med ultralyd
Ultralyds behandling

Undersøgelsen

Vi kan nu tilbyde at bruge det i undersøgelsen, og dermed mere præcist afgøre typen og omfanget af en skade eller en overbelastning.
Desuden kan vi bruge det til at vurdere effekten af den behandling patienten er i gang med.

Endelig kan vi ud fra skanningen vejlede patienten om evt. anden behandling.

Undersøgelse med ultralydskanning er indtil videre ikke omfattet af sygesikringens tilskud til fysioterapi, og patienten skal derfor selv betale undersøgelseshonoraret.

Tillægspris

Til alm. fysioterapitakster

  1. gangs ultralydsskanning : kr. 500,-

Opfølgende ultralydsskanning : kr. 300,-

Vi står gerne til rådighed med mere materiale eller information.

Behandling med Ultralyd fysioterapi