Ultralyd Midtjysk Fysioterapi

Ultralydskanning / Nyt tilbud i Herning

Fysioterapeuterne Bent Mikkelsen og Kurt Bach Nyby har gennemgået et formaliseret uddannelsesforløb, hver med godkendelse af 100 skanninger.
Uddannelsen er forgået i Danske Fysioterapeuters regi med ovl. Lars Bolvig som underviser.

Vi kan nu tilbyde at bruge det i undersøgelsen, og dermed mere  præcist afgøre typen og omfanget af en skade eller en overbelastning.
Desuden kan vi bruge det til at vurdere effekten af den  behandling patienten er i gang med.

Endelig kan vi ud fra skanningen vejlede patienten om evt. anden behandling.

Undersøgelse med ultralydskanning er indtil videre ikke omfattet af sygesikringens  tilskud til fysioterapi, og patienten skal derfor selv betale undersøgelseshonoraret.

Tillægspris til alm. fysioterapitakster :
1. undersøgelse med ultralydskanning : kr. 400,-
Opfølgende ultralydskanning : kr. 250,-

Vi står gerne til rådighed med mere materiale eller information.